ODISka a In Karta Českých drah v jednom

V integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS je dlouhodobě věnována velká pozornost rozvoji elektronických forem úhrady jízdného ve veřejné dopravě, velké oblibě se těší platební bankovní karty a od loňského roku také mobilní aplikace ODISapka. Stranou ale nezůstává ani nejstarší elektronické médium – dopravní karta ODISka. Vydavatelství a správu ODISek převzal vloni na jaře Koordinátor ODIS a nové ODISky, neoficiálně označované jako ODISka NG (nová generace), obsahují již z výroby tzv. MAP strukturu, což je nezbytnou podmínkou pro umístění aplikací Českých drah. Na straně dopravce pak bylo připravit svá zařízení pro akceptaci nového média. Vše bylo již dokončeno a úspěšně v praxi ověřeno a nový produkt – rozšíření možností využití ODISek NG je nyní nabízen veřejnosti.

O co konkrétně se jedná a co musí držitel ODISky pro aktivaci nového produktu udělat?

Nová možnost se týká držitelů personifikovaných ODISek NG (tj. šedých karet vydaných po březnu 2020). Na tyto ODISky lze nahrát tyto tarifní produkty Českých drah: aplikace IN-25, IN-50, IN-100, elektronická traťová jízdenka ČD, doplatek do 1. třídy, jednotlivé eTikety ČD a elektronický studentský průkaz pro prokazování nároku na zlevněné jízdné.

V případě In Karty na kartě ODISka NG pouze nelze využívat elektronickou peněženku ČD, nelze si takovou In Kartu digitalizovat do mobilní aplikace Můj vlak a nelze ji použít pro nákup mezinárodní jízdenky v se slevou Rail plus.

Registraci In Karty ČD na ODISce NG je možné provést osobně u kterékoliv pokladní přepážky Českých drah na území Moravskoslezského kraje, další postup je identický jako u standardních In Karet ČD. Po úspěšné registraci In Karty ČD v ODISce již mohou cestující nakupovat a vázat produkty ČD k ODISce na e-shopu nebo na přepážkách národního dopravce.