ODISka a In Karta Českých drah v jednom

V integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS je dlouhodobě věnována velká pozornost rozvoji elektronických forem úhrady jízdného ve veřejné dopravě, velké oblibě se těší platební bankovní karty a od loňského roku také mobilní aplikace ODISapka. Stranou ale nezůstává ani nejstarší elektronické médium – dopravní karta ODISka. Vydavatelství a správu ODISek převzal vloni na jaře Koordinátor ODIS a nové ODISky, neoficiálně označované jako ODISka NG (nová generace), obsahují již z výroby tzv. MAP strukturu, což je nezbytnou podmínkou pro umístění aplikací Českých drah. Na straně dopravce pak bylo připravit svá zařízení pro akceptaci nového média. Vše bylo již dokončeno a úspěšně v praxi ověřeno a nový produkt – rozšíření možností využití ODISek NG je nyní nabízen veřejnosti.

O co konkrétně se jedná a co musí držitel ODISky pro aktivaci nového produktu udělat?

Nová možnost se týká držitelů personifikovaných ODISek NG (tj. šedých karet vydaných po březnu 2020) a rovněž karet studentů a zaměstnanců VŠB-Technické univerzity v Ostravě obsahujících aplikaci ODISka. Na tyto ODISky lze nahrát tyto tarifní produkty Českých drah: aplikace IN-25, IN-50, IN-100, elektronická traťová jízdenka ČD, doplatek do 1. třídy, jednotlivé eTikety ČD a elektronický studentský průkaz pro prokazování nároku na zlevněné jízdné.

V případě In Karty na kartě ODISka NG pouze nelze využívat elektronickou peněženku ČD, nelze si takovou In Kartu digitalizovat do mobilní aplikace Můj vlak a nelze ji použít pro nákup mezinárodní jízdenky v se slevou Rail plus.

Registraci In Karty ČD na ODISce NG je možné provést osobně u kterékoliv pokladní přepážky Českých drah na území Moravskoslezského kraje, další postup je identický jako u standardních In Karet ČD. Po úspěšné registraci In Karty ČD v ODISce již mohou cestující nakupovat a vázat produkty ČD k ODISce na e-shopu nebo na přepážkách národního dopravce.