Prodlužování studentských profilů na ODISkách

Od 24. 8. 2021 spouští Dopravní podnik Ostrava novou funkcionalitu na svých prodejních automatech: prodlužování studentských profilů na ODISkách.

Pro koho je služba určena:

a) pro studenty, držitele ODISek, kteří zároveň vlastní průkaz ISIC platný do prosince 2023

b) pro studenty VŠB, držitele speciálních ODISek VŠB, kteří jsou na VŠB zapsáni jako studenti denního (prezenčního) studia v akademickém roce 2022/2023

Jak to funguje:

a) držitelé ODISek VŠB: pokud je student VŠB zapsán do denního (prezenčního) studia v akademickém roce 2022/2023, může si bez dalšího prodloužit studentský profil na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu.

b) držitelé ostatních ODISek:

• student musí mít „ověřenou ODISku“. Ověřené jsou především nové (šedé) ODISky, které si držitelé vyzvedli na předprodejním místě.

• Informaci o tom, zda je ODISka ověřená, lze zjistit na E-shopu ODIS www.odiska.cz . V sekci „Přehled karet“ u konkrétní ODISky uživatel zvolí „Další“ a následně „Informace o kartě“.

• Zobrazí se informace, zda je karta ověřená.

• Pokud karta není ověřená, musí se uživatel dostavit na prodejnu DPO nebo Dopravní infocentrum ODIS s příslušnou kartou ODISka a osobním dokladem (občanský průkaz nebo cestovní pas) za účelem ověření totožnosti. Ověření provádějí pracovnice předprodejů v software MSKCM.

• Pokud je karta ověřená, lze na e-shopu do příslušného políčka v sekci „Informace o kartě“ zadat číslo průkazu ISIC. Osobní údaje na průkazu ISIC (jméno, příjmení, datum narození) musí souhlasit s osobními údaji na kartě ODISka.

• Následně lze studentský profil ZDARMA prodloužit na automatu DPO. Studentský profil se prodlouží tak, že se přiloží ODISka ke čtečce automatu a stiskne se tlačítko „Aktualizovat profil studenta“. V případě, že má student nárok na studentský profil, zobrazí se časový limit pro opětovně přiložení ODISky ke čtečce a nahrání studentského profilu. Při prodlužování profilu se kontroluje, zda je průkaz ISIC platný do prosince 2023.

Jaké jsou výhody pro cestující - studenty:

- cestující nemusí stát ve frontách na předprodejním místě, které se zpravidla tvoří v nadcházejících dnech, počátkem školního roku,

- prodloužení profilu na automatu je ZDARMA (na předprodejním místě je zpoplatněno částkou 20,- Kč).