Questions and Answers

Bonusový program 10+2 umožňuje získat 60denní dlouhodobou nepřenosnou časovou jízdenku zdarma pro zónu 2 Ostrava XXL.
Bonusový program platí pouze pro zakoupené 30denní nepřenosné jízdenky na nosiče osobní ODISka, ODISka v mobilu a bankovní platební karta a to bez ohledu na typ tarifního profilu. Podmínkou pro dosažení nároku na bonus 10+2, je mít uhrazených bezprostředně deset po sobě jdoucích 30denních nepřenosných jízdenek pro zónu číslo 1 Ostrava nebo 2 Ostrava XXL, případně v kombinaci s regionální anebo městskou zónou (například: 2 - Ostrava XXL a 50 - Frýdek-Místek). Bezprostředně po sobě jdoucí 30denní jízdenky tvoří aktivní řadu.
Ne, deset bezprostředně po sobě jdoucích 30denních dlouhodobých kupónů pro zónu 1 nebo 2, je nutné zakoupit pouze na jeden typ nosiče.
Ne, řada nesmí být přerušena. Pokud by došlo k přerušení řady, byť o jediný den, nárok na bonus 10+2 bude zrušen a nedojde k získání 60denní časové jízdenky zdarma. Okamžikem přerušení původní řady začne být načítána nová řada kupónů.
K vygenerování 60denní dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky s nulovou cenou pro zónu číslo 2 dojde automaticky deset dní před koncem platnosti desáté zakoupené dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky.
  • V případě ODISky dojde k nahrání 60denní dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky přiložením karty k odbavovacímu terminálu nebo prodejnímu zařízení ve stanovené lhůtě po vygenerování 60denní dlouhodobé nepřenosné časové jízdenky systémem,
  • Majitelé ODISky v mobilu budou mít 60denní dlouhodobou nepřenosnou časovou jízdenku automaticky přiřazenou v aplikaci jako budoucí platnou jízdenku,
  • Držitelům bankovní platební karty bude 60denní dlouhodobá časová nepřenosná jízdenka automaticky vygenerována.


Bonusový program 10+2 platí v případě nákupů deseti po sobě jdoucích 30denních dlouhodobých nepřenosných časových jízdenek pro zónu číslo 1 Ostrava nebo 2 Ostrava XXL. V případě nákupu zóny 1 nebo 2 v kombinaci s jinou regionální anebo městskou zónou, bude taktéž automaticky vygenerována 60denní dlouhodobá nepřenosná časová jízdenka s nulovou cenou, ale pouze pro zónu číslo 2. Pro další zóny je nutné zakoupit samostatnou dlouhodobou časovou jízdenku.
Ano, převod bude ale možný pouze v rámci samostatné skupiny ODISek (původní -> náhradní -> nová), samostatné skupiny bankovních platebních karet (původní -> nová) a samostatné skupiny ODISek v mobilu (původní -> nová). Převod nároku mezi různými druhy nosičů nebude umožněn.
Ke zrušení aktuální řady bonusového programu 10+2 dojde vždy, pokud je porušena bezprostřední časová návaznost kupónů, řada nesmí být přerušena ani na 1 den. Dále v případě, že dojde k vrácení celé nebo poměrné části 30denní dlouhodobé časové nepřenosné jízdenky, dojde ke zrušení nároku a začne být tvořena nová řada pro posuzování nároku na bonus 10+2.
Aktuální přehled o řadě a nároku na bonus je možné získat po registraci a přihlášení na E-shopu ODIS. Po přihlášení do e-shopu v sekci "Přehled karet", si u vybrané karty zvolte záložku "Další" a poté volbu "Přehled 10+2".
Doporučujeme kombinovat program 10+2 s nastavením automatizovaných opakovaných plateb na e-shopu. Tím získáte záruku, že Vaše řada časových kupónů bude nepřerušená a získáte nárok na 60denní kupón zdarma. Po uhrazení 10. kupónu a vygenerování bezplatného 60denního kupónu budou následující 2 opakované platby pozastaveny. A před vypršením platnosti bezplatného 60denního kupónu Vám budou opětovně obnoveny automatizované platby kupónu. V případě kombinace kupónu pro zónu 1 nebo 2 s jinou regionální anebo městskou zónou bude cena 11. kupónu v řadě, po vygenerování bezplatného 60denního kupónu pro zónu 2, snížena o cenu kupónu pro zónu 2. Za 11. a 12. kupón Vám tedy bude stržena cena pouze za související regionální nebo jiné městské zóny.