Questions and Answers

Zájemce o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky má několik možnosti jejího pořízení:
 • prostřednictvím e-shopu ODISky bez přihlášení,
 • prostřednictvím e-shopu ODISky s přihlášením,
 • v kterékoli prodejně jízdních dokladů,
 • v kterékoli pokladní přepážce ČD v rámci ODIS s úhradou v hotovosti,
 • ve vozidlech Transdev Morava, ČSAD Vsetín, ARRIVA MORAVA, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná, ČSAD Frýdek-Místek a vlacích GW Train Regio s úhradou v hotovosti nebo z EP


K jedné ODISce lze pořídit maximálně čtyři platné nebo v budoucnu platné časové jízdenky současně (se shodným nebo překrývajícím se obdobím platnosti).
Platnost ODISky je minimálně 5 let od data výroby.
Obvyklá lhůta pro předání ODISky žadateli činí 14 dnů od zaplacení karty. Při expresní výrobě jsou to 3 pracovní dny (o expresní kartu lze požádat pouze osobně na prodejně DPO). Uvedená lhůta je pouze orientační.

Vydavatel je kdykoli po podání žádosti oprávněn stanovit jako datum pro převzetí ODISky i pozdější den, než je den uvedený v žádosti.

ODISka může být žadateli předána i před stanoveným dnem převzetí ODISky. Poplatek za vyřízení ODISky ve standartní lhůtě je 130 Kč a za expresní výřízení 300 Kč.
ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem platným u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Lze ji využít dvěma základními způsoby:
a) jako nosič dlouhodobých časových jízdenek,
b) jako elektronickou peněženku.
Firemní účet lze založit při registraci a to zaškrtnutím políčka Zaregistrovat se jako firma a poté vyplněním potřebných údajů. Objednání ODISek následně provedete v sekci Objednat ODISku v levém bočním menu.
V případě ztráty či odcizení ODISky anebo z jiných důvodů na straně zákazníka lze aktivní ODISku zablokovat. Zablokování ODISky lze provést na e-shopu nebo na kontaktním místě. Po následném zhotovení nové ODISky lze na tuto převést dlouhodobou časovou jízdenku a zůstatek elektronické peněženky ze zablokované ODISky.
ODISku je možno pořídit dvěma způsoby:
 • Na kontaktních místech Vydavatele, která najdete na https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/kontakty/2/dopravni-infocentra.html
  V případě objednání ODISky na kontaktních místech musí žadatel uhradit poplatek za objednání ODISky dle aktuálního ceníku, vyplnit Žádost o vydání ODISky a předložit doklad totožnosti, aktuální fotografii průkazového formátu a případně doložit nárok na slevu dle Tarifu ODIS, pokud má žadatel na slevu nárok.
 • Na webových stránkách E-shopu ODIS: www.odiska.cz.
Doručení je možné dvěma způsoby:
 1. Převzetí na kontaktním místě
  Zákazník si může převzít zhotovenou ODISku na zvoleném kontaktním místě. V případě, kdy ověření nároku na zlevněný profil nebylo uskutečněno při podání Žádosti o vydání ODISky, je možné převzít zhotovenou ODISku pouze na kontaktním místě, současně s předložením potvrzení o nároku Žadatele na zlevněný profil dle Tarifu ODIS. Zákazník se při převzetí ODISky prokazuje osobním dokladem.
 2. Doručení poštou
  Zákazník, který si objednává ODISku s občanským profilem, anonymní ODISku nebo má svůj slevový profil již ověřený, si může nechat doručit ODISku i poštou na libovolnou adresu v rámci České republiky, a to buď doporučeně nebo jako obyčejné psaní. Cena doručení se řídí dle ceníku České pošty.
Změnu profilu Osobní ODISky je možné provádět na prodejnách DPO, na Specializovaném pracovišti a v Dopravních infocentrech provozovaných společností Koordinátor ODIS s.r.o. Seznam dopravních infocenter je k nalezení na stránkách:
https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/kontakty/2/dopravni-infocentra.html .
 1. ODISka je jediným univerzálním nosičem dlouhodobých časových jízdenek ODIS ODISka jako nosič dlouhodobých časových jízdenek ODIS je akceptována u všech dopravců zařazených do integrovaného systémů ODIS.
 2. ODISka v sobě integruje jízdenku i průkazku ODISka nahradila jak samotnou dlouhodobou papírovou časovou jízdenku, tak i slevový průkaz. Všechny informace jsou nahrány na ODISce.
 3. Mohu výhodněji cestovat S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká jednotlivého jízdného v regionálních autobusech a ve vlacích a ve vybraných městech při využití elektronické peněženky ODISky. Cestující může v případě využívání ODISky ušetřit také při přestupech.
 4. Nemusím se starat o peníze V případě využívání elektronické peněženky po jednorázovém vložení hotovosti na ODISku již dále hotovost cestující neřeší a využívá tu, kterou si vložil na ODISku.
 5. Při ztrátě nebo krádeži ODISky nepříjdu o dlouhodobou časovou jízdenku ani o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ODISky Cestující se nemusí obávat, že o svou dlouhodobou časovou jízdenku nebo o obnos elektronických peněz na elektronické peněžence ODISky přijde v případě ztráty nebo krádeže karty. Podmínkou je blokace karty ze strany cestujícího, přičemž karta je skutečně zablokována nejpozději do tří dnů od požadavku cestujícího.
 6. Jednotlivé jízdné mohu hradit z elektronické peněženky ODISky také v autobusech dopravce ARRIVA MORAVA a.s. na území jiných krajů.
Je potřeba, aby vydavatel zkontroloval technickou kvalitu fotografie. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní.
Pokud u nákupu na eshopu zvolíte úhradu platební kartou, je možné kupón koupit na tentýž den. Pokud ovšem zvolíte úhradu bankovním převodem, je možné koupit kupón platný až za 5 dní od zaplacení. Se zpětnou platností je možné koupit pouze studentské 5-ti měsíční (začínající buď 1.9. nebo 1.2.) a 12-ti měsíční (začínající 1.9.) jízdenky, a to nejpozději 2 měsíce od začátku daného období.
Při zakoupení dlouhodobé časové jízdenky nebo nabití EP přímo na předprodeji nebo ve vozidle je dlouhodobá časová jízdenka nahrána okamžitě do paměti karty. V případě, že je dlouhodobá časová jízdenka nebo EP zakoupena přes e-shop, je fyzicky nahrána na kartu:
 1. přiložením ODISky k samoobslužnému terminálu ve vozidlech DPO (nejdříve po 3 hodinách od zakoupení),
 2. přiložením ODISky k terminálu u řidiče ve vozidlech Transdev Morava, ČSAD Vsetín, ARRIVA MORAVA, ČSAD Havířov, ČSAD Karviná nebo ČSAD Frýdek-Místek (nejdříve 24 hodin od zakoupení),
 3. přiložením ODISky k terminálu POP u průvodčího ve vlaku (nejdříve 24 hodin od zakoupení).
a)
Po přihlášení (popř. registraci) kliknete v levém menu na záložku Registrovat kartu. Poté stačí vybrat účet, na který chcete danou ODISku přiřadit, a vyplnit její 18-ti místné číslo uvedené na přední straně karty.
Platnost ODISky je uvedena na její zadní straně. ODISka platí minimálně 5 let od data výroby.