Questions and Answers

Pro první změnu profilu je nutno se dostavit na prodejnu DPO a zde předložit dokumenty potřebné k ověření nároku na slevu. Pokud vlastníte platný studentský průkaz ISIC, bude možné v dalších letech prodlužovat slevový profil on-line na e-shopu www.odiska.cz.
Máte dvě možnosti: zaregistrovat se na e-shopu www.odiska.cz, přiřadit si zde svou bankovní platební kartu a poté si na ni koupit dlouhodobou časovou jízdenku. Nebo si můžete kartu zaregistrovat a dlouhodobou časovou jízdenku zakoupit na jedné z prodejen Dopravního podniku Ostrava.
Po přihlášení (popř. registraci) kliknete na tlačítko Přehled jízd u registrované Bankovní karty. K jednotlivým jízdám si můžete stáhnout daňový doklad. Přehled jednotlivých jízd k Bankovní kartě je dostupný i bez přihlášení, ale bez možnosti vygenerování daňového dokladu. Najdete jej v horním menu pod tlačítkem Přehled jízd u DPO, pak zvolíte Přehled jízdného pro Bankovní kartu u DPO a vyplníte do příslušné kolonky kód dopravní transakce.
Momentálně je toto možné pouze pro spoje provozované Dopravním podnikem Ostrava.
Kupón na bankovní kartu lze zakoupit s počátkem ve dni nákupu nebo v libovolném následujícím dni.
Pokud jste měl(a) Vaši bankovní kartu přiřazenu na e-shopu, lze ji na e-shopu zablokovat jako nosič pro dlouhodobé časové jízdenky.

Pozor:
toto zablokování je vztaženo pouze k dlouhodobým časovým jízdenkám. Pro celkové zablokování bankovní platební karty se musíte obrátit svou banku.
V rámci Dopravního podniku Ostrava (DPO) je možné platit jednotlivé elektronické jízdenky pouhým přiložením BPK ke žlutému terminálu ve vozidle. Zúčtování plateb jízdného je prováděno vždy jednou denně, přičemž jsou zúčtovávány veškeré jízdy provedené od 3:00 h prvního dne do 2:59 h dne následujícího.

V případě, že ceny jednotlivých jízdenek zakoupených v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky, bude účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.

Na terminálech ve vozidlech DPO je také možné dokoupit jízdenku pro spolucestujícího, zavazadlo nebo psa.

U ostatních dopravců lze ve vybraných vozidlech zaplatit BPK za jednotlivé jízdné u řidiče.
Veškeré úkony, včetně registrace platební karty a nákupu dlouhodobé časové jízdenky, je možné provést buď online na e-shopu www.odiska.cz, nebo na prodejně Dopravního podniku Ostrava.
Ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a ve vybraných vozidlech příměstských dopravců lze platit bankovní platební kartou za jednotlivé jízdné zakoupené u řidiče. U Dopravního podniku Ostrava lze bankovní platební kartu využít i jako nosič dlouhodobého časového jízdného.