Questions and Answers

Ano, toto lze prostřednictvím tzv. rodičovského emailu. Během registrace je nutné zatrhnout možnost "Je mi méně než 15 let" a kromě emailu a hesla dítěte je potřeba zadat email rodiče či jiné oprávněné starší osoby. Na tento email rodiče přijde zpráva, kde rodič musí udělit souhlas pro registraci dítěte. Následně je možné registraci dítěte dokončit.
Fotografii nahrajete v záložce Osobní údaje. Následně musíte počkat na schválení fotografie administrátorem, které Vám oznámíme emailem. Po schválení fotografie lze objednat novou ODISku nebo zakoupit kupón na bankovní platební kartu.
Fotografie ve formátu JPG musí splňovat tyto podmínky:
  • fotografie musí odpovídat aktuální podobě zobrazované osoby,
  • fotografie ukazuje hlavu zobrazované osoby v přímém čelním pohledu (pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu),
  • pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné,
  • zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy,
  • pozadí na fotografii je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev,
  • fotografie musí být bez odlesků a nesmí na ni být provedeny retuše ani jiné úpravy,
  • fotografie zobrazuje osobu v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovémto případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem, který by neumožňoval identifikaci
Každá nahraná fotografie je námi kontrolována za účelem ověření splnění požadavků na formát a obsah fotografie. Předcházíme tak případným budoucím problémům u přepravní kontroly. Schválení fotografie proběhne během dvou následujících pracovních dní po nahrání fotografie.
Fotografii si můžete změnit v záložce Osobní údaje. Opět ovšem musíte počkat na schválení nové fotografie administrátorem.
Pokud chcete mít nastaveny na svém účtu příslušné profily, je nutné nahrát osobní doklad, dle kterého vzdáleně ověříme Vaši identitu.
Z osobních dokladů akceptujeme občanský průkaz (nutný z obou stran), cestovní pas nebo rodný list (pouze u dětí do 15 let).
Doklad totožnosti nahrajete v záložce Osobní údaje, kde musíte rozkliknout možnost "Nahrát kopii dokladu totožnosti".
Doklad totožnosti je povinný pouze pro ověření nároku na slevu. Jestliže žádáte o profil Dospělý 15+, nemusíte doklad totožnosti nahrávat.
Jestliže Vám nejde nahrát osobní doklad, je to pravděpodobně z důvodu, že jste ještě k účtu nenahráli fotografii. Dle nahrané fotografie a zároveň osobního dokladu následně porovnáváme podobu.
Nebude. Po ověření a schválení osobních údajů dle nahraného dokladu totožnosti, bude tento doklad ze systému trvale odstraněn vždy o půlnoci daného dne a nebude tedy v žádné databázi uchováván.